Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) - ako nezaplatiť ani o korunu naviac


Prejsť na obsah

Spoločnosť s ručením obmedzeným je najbežnejším typom obchodnej spoločnosti. Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, pričom zakladateľ - spoločník ručí za záväzky len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Je to neporovnateľná výhoda oproti podnikaniu formou samostatne zárobkovo činnej osoby, kde živnostník ručí celým svojím majektom. Minimalizovať prípadný neúspech z podnikania sa jednoznačne dá dosiahnuť založením novej spoločnosti.

Proces založenia novej spoločnosti sa vyznačuje potrebou oboznámiť sa so súčasne platnou legislatívou, nakoľko zákonmi sú predpísané požiadavky, ktoré musí spoločnosť splňať. Celý proces sa dá zosumarizovať do niekoľko základných krokov a to spísanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy, ohlásenie živnosti príslušnému obvodnému úradu odbor živnostenského podnikania a podanie návrhu na príslušny registrový súd. Celé konanie však nie je také jednoduché, ako na prvý pohľad vyzerá. Častokrát nastáva situácia, kedy navrhovateľ nedodrží literu zákona a príslušný úrad alebo súd ohlásenie, resp. návrh odmietne. V takýchto prípadoch sa podnikateľ vystavuje riziku, že príde o výdavky, ktoré dovtedy vynaložiť. Je preto oveľa jednoduchšie a v poslednej dobe aj finančnej výhodnejšie využiť služby externej firmy, ktorá Vás prevedie celým procesom, pričom poskytne Vám všetky nevyhnutné podklady na založenie spoločnosti.

Esero Esero

Založenie spoločnosti už za 331,- EUR / 9 971.71 Sk!

Poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra už je zahrnutý v cene! Vaše ďalšie výdavky pozostávajú len zo správnych poplatkov za vystavenie živnostenských listov a overenia podpisov a poplatkov za overenie príloh..

Esero Esero

Nová ready-made s.r.o. už za 760,- Eur / 22 895.76 Sk Podnikajte v priebehu niekoľkých hodín. Všetky poplatky s predajom ako aj vykonaním zmien v registri už v cene!

Vašim jediným výdavkom je len správny poplatok za overenie pravosti svojho podpisu.


Zakladanie spoločnosti s ručením obmedzeným - ako bez problémov založiť spoločnosť Eseročka s. r. o.

Naspäť na obsah | Späť na hlavné menu